MEALIC.COM | PRIVAATSUSPOLIITIKA

Privaatsuspoliitika

Käesolevas privaatsuspoliitikas käsitletakse www.mealic.com ja selle juurde kuuluvate telefonirakenduste poolt kogutavaid ja säilitatavaid isikuandmeid.

OÜ Kokad on isikuandmete vastutav töötleja. Kokad OÜ edastab maksete teostamseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS’ie.

Meie privaatsuspoliitikat võidakse aeg-ajalt muuta.

Kõigist privaatsuspoliitika olulistest muudatustest teavitatakse teid meie veebisaidi kaudu.

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

Andmed, mis te meile esitate, näiteks teie kontaktandmed ja muud andmed, mis te võite meile meie keskkonna või muude kanalite kaudu esitada.

Andmed, mis me saame siis, kui te kasutate meie keskkonda, näiteks teie kontoinfost või küpsiste kaudu, mis saadetakse teie seadmesse.

Andmed, mis me saame siis, kui te esitate registreerite ennast mealic.com api ehk meie telefonirakenduse kaudu.

Andmed avalikest allikatest ja muust teie taotluse alusel meile esitatud teabest.

Meie keskkonad võib Teie kohta koguda järgmisi andmeid:

Teie demograafilisi andmeid, nagu nimi, kontaktandmed jne.

Teie ja Teie (ettevõtte) andmeid, nagu nimi, registrikood jne.

Küpsiste andmeid, mis on seotud saidi www.mealic.com kasutamisega

Kasutajaandmeid, mis on seotud telefonirakendusega liitumisega ning muid andmeid, mis Te võite sisestada.

Kogutud isikuandmete kasutamine, avalikustamine ja muutmine:

Kogutud isikuandmeid kasutatakse meie teenuse pakkumiseks ja kauba kohaletoimetamiseks ning muude kohustuste täitmiseks.

Isikuandmeid võidakse andmebaasist väljastada kohaldatavate õigusaktidega lubatud ja nõutud määral, näiteks ilma piiranguteta riigiasutustele.

Teil on õigus kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral teada, missuguseid isikuandmeid on Teie kohta meie andmebaasi kogutud.

Samuti võite Te taotleda meie andmebaasis Teie kohta leiduvate mitteterviklike, ebaõigete või aegunud isikuandmete täiendamist, parandamist või kustutamist.

Isikuandmeid säilitatakse www.mealic.com turvalises, tulemüüridega kaitstud võrgus.

Kogutud isikuandmeid ei edastata ilma isikuandmete omaniku nõusolekuta kolmandatele pooltele.